Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Thanmadigioi.com được phát triển và vận hành bởi Thanmadigioi.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn khi bạn đăng nhập vào website Thanmadigoi.com.

Chính sách bảo mật thông tin

1 –  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của website:

Thông tin thu thập từ phía khách hàng đăng nhập vào website của chúng tôi sẽ được sử dụng với mục đích:

– Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng

– Lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho theo dõi mong muốn sửa đổi hằng ngày của website.

2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin được cung cấp từ khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ tại trang website với sự cho phép của bạn

3 – Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ website Thanmadigioi.com của chúng tôi trong suốt quá trình đăng nhập hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với Thanmadigioi.com. Vì vậy, Website sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách một cách cẩn trọng và chúng tôi đảm bảo sẽ không đưa thông tin cá nhân của bạn sang bên thứ 3.